Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

Otvoren poziv

Pravo u svakodnevici

30.10.2024 u 09:30

Forum za slobodu odgoja

Pozivamo vas na edukaciju koja će vam pružiti alate i znanja potrebna za integriranje temeljne pravne pismenosti u vašu nastavu, bilo kao samostalne nastavne aktivnosti ili kao međupredmetne teme.

U svijetu koji se brzo mijenja, pravna pismenost postaje ključna vještina koja našim učenicima omogućava da budu informirani i angažirani građani. Kroz ovu edukaciju, osnažit ćemo vas da prepoznate i zagovarate važnost pravne pismenosti i da spremno uključite učenje o temeljnim pravnim konceptima u vaš nastavni plan i program. Također, upoznat ćete se s nastavnim materijale i alatima koji vam mogu pomoći da obogatite svoju nastavu te tako aktivno doprinesete razvoju pravne pismenosti među vašim učenicima, pripremajući ih za odgovorno i informirano sudjelovanje u društvu. 

Edukacija će se održavati u Uredu Foruma za slobodu odgoja, u terminima 30. listopada 2024. od 9:30 do 16:30 i 31.listopada 2024. od 9:30 do 12:45.  Prijave se primaju do 1. listopada 2024. godine. S dodatnim pitanjima možete se obratiti voditeljici ureda Foruma Martini Nekić putem kontakata: edukacije@fso.hr i/ili 01 4663 503.

Pridružite nam se! Unaprijedite svoje profesionalne kompetencije.

Više o edukaciji

Cilj edukacije

Osnažiti učitelje, nastavnike i profesore za poučavanje temeljne pravne pismenosti kao samostalne nastavne aktivnosti ili kao međupredmetne teme.

Što ćete naučiti?

Polaznik:ica će moći:

  • opisati važnosti pravne pismenosti na različitim razinama, uključujući građansku pismenost, život u demokratskom društvu i svakodnevni život;
  • zagovarati poučavanje temeljne pravne pismenosti;
  • definirati temeljne pravne koncepte i pojmove te ih koristiti u nastavi kroz relevantne primjere iz svakodnevnog života kako bi učenici uočili njihovu važnost i primjenu u praksi;
  • analizirati i kritički promišljati o pravnim problemima koji se pojavljuju u društvu te razvijati i predlagati strategije za njihovo rješavanje utemeljene na temeljnim pravnim konceptima;
  • opisati procese donošenja pravnih propisa, njihovu hijerarhiju te vrednovati primjenu pravnih propisa;
  • koristiti pravnu literaturu, službene izvore i dokumente;
  • razvijati odgovarajuće strategije za podučavanje pravne pismenosti prilagođene razinama znanja i sposobnostima učenika koristeći interaktivne metode poučavanja;
  • povezati nastavni plan i program nastavnog predmeta s konceptima, temama i pojmovima pravne pismenosti;
  • koristiti nastavne materijale i alata nastale provedbom ovog projekta.

Metode i načini rada

Predavanje, samostalni rad, rad u skupinama, studije slučaja, analize pravnih tekstova i izvora, rasprave, korištenje mrežnih alata i platformi, praktične aktivnosti, dijeljenje primjera iz prakse te rad na izvornim dokumentima.

Uvjeti za završetak edukacije

Potvrda o stručnom usavršavanju izdaje se na 15 sati.

Sudionik:ca stječe pravo na potvrdu o stručnom usavršavanju sudjelovanjem na najmanje šest sesija seminara i izradom i dostavom nastavne pripreme koja obrađuje temu seminara u roku od tri mjeseca od održavanja seminara.

U ostalim slučajevima sudionik:ca može dobiti potvrdu o sudjelovanju uz uvjet sudjelovanja na najmanje tri sesije edukacije.